Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trên phần mềm MISA SME.NET 2012 khi s* dụng Win 7 (64 bit)
Hiện nay, với những máy t*nh c*i Win 7 (64 bit), quý vị có thể gặp vấn đề không gõ được tiếng Việt trên phần mềm MISA SME.NET 2012 v* các ứng dụng soạn thảo khác như Notepad, Microsoft Office Word.... Nguyên nhân l* do phần mềm gõ tiếng việt Unikey đang s* dụng không phải l* phiên bản d*nh cho Win 7 64bit (Unikey 40RC2) hoặc do chế độ UCA (Change User Account Control Settings) đang được b*t gây ảnh hưởng đến phần mềm gõ tiếng Việt.Để khắc phục lỗi n*y:

1. Download phần mềm Unikey dùng cho Win 7 64bit mới nhất tại đây

2. Tắt chế độ UAC (Change User Account Control Settings)

Để tắt ứng dụng n*y, v*o Start → Control Panel, chọn User Account:


Tại đây, chọn Change User Account Control Settings, xuất hiện giao diện:Tiếp đó, trên thanh trượt, quý vị di chuột về Never notify, sau đó nhấn <<OK>>, chương trình hiển thị cảnh báo, tiếp tục nhấn <<OK>> sau đó thực hiện restart lại máy.

Hoặc, nếu không muốn tắt chế độ UAC thì khi mở Unikey, quý vị lưu ý không nên để chế độ chạy tự động m* phải mở với chế độ <<Run as Admin>>Như v*y, quý vị đã có thể gõ được tiếng Việt trên phần mềm MISA SME.NET 2012.

Lưu ý:

- Nếu trong quá trình s* dụng, quý vị đang gõ lại không gõ được tiếng Việt thì nên đóng ứng dụng Unikey v* b*t lại.

- Hoặc nếu như không h*i lòng với Unikey thì quý vị có thể th* c*i đặt 2 bộ gõ tiếng Việt khác tương th*ch tốt hơn với Win7 như GoTiengViet v* Dotnetkey.Chúc quý vị thực hiện th*nh công!


Xem thêm: Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trên phần mềm MISA SME.NET 2012 khi s* dụng Win 7 (64 bit)